×

Søke om eller endre barnehageplass.

https://www.kongsvinger.kommune.no/

Etter å ha kommet inn på siden til kommunen går dere videre inn på området skole og barnehager.

Inne på kommunens hjemmeside kan det også søkes om redusert foreldrebetaling/moderasjon og gratis kjernetid i barnehagen