×

Avdelingene

Vi har en egen avdeling for skolestarterne, der det pedagogiske tilbudet retter seg spesielt mot denne aldersgruppen. Vi har et godt samarbeid med Roverud barneskole og Finnskogen Montessori skole(nærskolene), men også andre barneskoler når vi har barn fra andre skolekretser.

Barnehagen vår ligger / er plassert i naturskjønne omgivelser. Det er flotte skogsområder, små bekker og tjern, Glomma i gangavstand, jorder med dyrket mark og beitemark – alt i gangavstand til barnehagen. Rett ved barnehagen har vi en spennende uteplass i skogen, med grillhytte, bålplass og viltkamera. Avdelingene har faste tur - dager. Naturlig nok er naturen og nærmiljøet rundt oss en viktig del av vårt pedagogiske opplegg. Vi serverer 3 måltider hver dag, som planlegges og tilberedes av våre kokker. 4 dager har vi varm middag og en dag har vi nybakt brød. Kokkene våre samarbeider med Arne Brimi i «Smakskulen», et opplegg som går ut på å lage tradisjonsmat fra bunnen av – sammen med barna. Det pågår gjennom hele barnehageåret. Det er de eldste barna som deltar i dette, og det er et stort høydepunkt!

Barnehagen har de siste årene utviklet god kompetanse innen barns språkutvikling, og alle avdelingene jobber strukturert med å styrke barnas språklige kompetanse. Vi bruker gode pedagogiske verktøy, ut fra barnas alder (f.eks.: «Babblarne», «Eventyr med språk», «Språklek 1 og 2»). Alle ansatte har god kompetanse i tegn til tale, og dette brukes spesielt sammen med de yngste barna (men også de eldre), for minoritetsspråklige barn og barn med språkvansker. De ansatte jobber etter teorigrunnlaget som er utgangspunkt for Trygghetssirkelen (Circle of security). Relasjonsbygging er svært viktig for oss, og vi vil at barna skal oppleve rause, trygge og omsorgsfulle voksne. Barna skal bli sett og hørt, bli vist respekt og anerkjennelse – og ha trygge rammer og grenser i hverdagen. Vi voksne skal være større, sterkere, klokere og god (Trygghetssirkelens mantra) i vår samhandling med barna.

Barnehagen jobber bevisst med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Vi har pedagogiske opplegg, for alle aldersgrupper, som tar opp temaer som styrker barnas evne til empati, omsorg, vennskap, inkludering og konfliktløsing. De ansatte er også bevisst på å delta aktivt i barnas hverdag, både i lek, rutinesituasjoner, samtaler og omsorgssituasjoner. Vi vil unngå stress, ta vare på øyeblikkene og hverandre. Humor, lek og latter er krydder i vår hverdag!

De ansatte hos oss er en sammensveiset gjeng, med ekte omsorg for hverandre og mye latter og humor. Vi har en god sammensetning av engasjerte medarbeidere med ulik alder, kjønn, erfaringer, utdanning og interesser.